Noteer 18 november in je agenda en vergeet niet te stemmen!

Marcel de Vries

 

Wat is je naam?

Marcel de Vries

Politieke partij

Gemeentebelangen-Eemsdelta, Lijst 3, positie 8

Personalia

Geboorte datum: 25-8-1977
Geboorte plaats: Assen
Huidige woonplaats: Appingedam

Vrijetijdsbesteding

Ik heb een hele lieve dochter van 3 jaar waar ik veel activiteiten mee onderneem. Daarnaast houd ik van uiteten gaan, bankhangen, netflixen en niet te vergeten de politiek. Ik speel onder andere gitaar en ik doe dit al vanaf mijn 16e jaar.

Wie ben ik

Als adviseur vergunningverlening/senior juridisch medewerker werk ik bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Noord-Nederland in Leeuwarden. Het werkgebied beslaat de gehele Waddenzee vanaf Den Helder tot en met het Eems-Dollard Estuarium, inclusief de Waddeneilanden, het Lauwersmeer, de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en de rijkswegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Door mijn rechtenstudie en mijn werk als adviseur vergunningverlening/senior juridisch medewerker bij het Rijk, hoop ik de opgedane praktijkkennis op onder andere het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, water, natuurbescherming en (scheepvaart)verkeer te gebruiken om een actieve bijdrage te leveren voor Gemeentebelangen Eemsdelta en de gemeenteraad van de gemeente Eemsdelta.

Sinds 2010 tot en met 2015 en van 2019 tot en met 2020 was ik fractiemedewerker van de gemeenteraadsfractie D66 Appingedam. Tevens ben ik in de periode 2011 tot en met 2015 bestuurslid van het afdelingsbestuur D66 Eemsdelta geweest. 

Waarom sta je op de kandidatenlijst van Gemeentebelangen Eemsdelta?

Een van de belangrijkste hoofdredenen om mij aan te sluiten bij Gemeentebelangen Eemsdelta is dat de landelijke politieke partijen te weinig voor Groningen hebben gedaan en het valt me op dat ze met name gericht zijn op de randstad. Daarnaast ben ik altijd geïnteresseerd in de politiek.

Wil je iets kwijt?

Ik wil me met name inzetten voor het burgerzeggenschap. De Omgevingswet treedt, voor zover nu bekend is, op 1 januari 2022 in werking. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet streeft naar vroegtijdige participatie van de omgeving bij de voorbereiding van beleids- en besluitvorming. Met participatie bedoelt de wetgever deelname van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan het beleids- en besluitvormingsproces. De gemeente Eemsdelta zou met de komst van de Omgevingswet meer ruimte moeten bieden aan economische en maatschappelijke initiatieven en niet binnen haar eigen beleidskaders en context moeten blijven hangen. De gemeente Eemsdelta moet meer van buiten naar binnen denken.