Noteer 18 november in je agenda en vergeet niet te stemmen!

Speerpunten

 

Zet de stem datum in je agenda

Google agenda | Apple agenda | Outlook agenda

 

1. Duurzame energie

 • Lagere energielasten voor inwoners door mee te doen in coöperatievormen.
 • Genoeg is genoeg. Geen windmolens meer in onze gemeente.
 • Alternatieve vormen van energie toestaan in de toekomst.

 

De provincie Groningen wil meer duurzame energie. Tussen 2020 en 2035 moet 60 procent van de energie afkomstig zijn van wind, zon en biomassa. In het Groninger landschap en met name in onze gemeente zijn talloze wind- en zonneparken verrezen. Gemeentebelangen Eemsdelta zegt: genoeg is genoeg. Er zijn ook andere alternatieven voor duurzame energie zoals waterstof, algen, aardwarmte en getijdenenergie. Bij eventueel overrulen vanuit de provincie (windmolen parken) moet er een ruimhartig gebiedsfonds komen waar alle inwoners optimaal van kunnen profiteren. 

 

Lees meer over duurzame energie

 

 

2. Burgerzeggenschap

 • Inwoners zijn de ziel van onze woonkernen.
 • Samen richten we ons eigen woonkern in.
 • Zeggenschap over de eigen omgeving.

 

De inwoners van onze gemeente zijn de ziel van onze woonkernen, het leven in de brouwerij, het vandaag en het morgen. Daarom is het normaal dat burgers zich betrokken willen voelen bij alles wat er in hun directe omgeving gebeurd. Gemeentebelangen Eemsdelta wil dat dit een nog grotere impuls krijgt vanaf 2022, als de Omgevingswet intreedt. De Omgevingswet legt meer verantwoordelijkheid bij burgers zelf, waarbij het de bedoeling is dat met lokale initiatieven oplossingen worden gevonden voor maatschappelijke problemen en dat burgers zelf directe invloed hebben op hun leefomgeving.

 

Lees meer over burgerzeggenschap

 

 

3. Veiligheid

 • Strengere aanpak van criminele en jeugdbendes.
 • Strengere aanpak uitgaansgeweld.
 • Betere bereikbaarheid BOA’s en politie.

 

Iedereen heeft recht op een veilige leefomgeving. Gemeentebelangen Eemsdelta gaat voor een streng beleid voor de aanpak van rivaliserende criminele jeugd- en ander groeperingen. Ook de overlast van geweldsdelicten en drugs tijdens evenementen en het uitgaansleven moet harder worden aangepakt. Een veilige leefomgeving is ook het veiliger maken van straten, buurten en wijken. Het gaat daarbij om de sociale veiligheid, dat wil zeggen criminaliteit, overlast en verloedering. Maar ook om fysieke veiligheid zoals verlichting, zichtlijnen, beschoeiing van groenstroken, e.d. Handhaving en preventie spelen hierin een belangrijke rol. Wijkagenten en BOA’s moeten beter zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn.

 

Lees meer over veiligheid

 

 

4. Betaalbare woningen - Volkshuisvesting

 • Mogelijk om te bouwen in dorpen.
 • Verbouwen en verduurzamen vergemakkelijken.
 • Uitgifte van eigen kavels.
 • Voor elke beurs de mogelijkheid om een eigen woning te bouwen.
 • Inwoners worden zelf projectontwikkelaars.

 

Projectontwikkelaars verplichten om betaalbare woningen te bouwen. De gemeente dient mee te werken door betaalbare grondprijzen te hanteren. We leven in een krimpgebied, dus zal het woningaanbod bereikbaar moeten zijn voor iedereen. Gemeentebelangen Eemsdelta vindt het belangrijk dat er meer ruimte komt voor het bouwen van woningen op door de inwoner wenselijke plek, maar niet alleen voor de personen met de grootste beurs.

 

Lees meer over huisvesting

 

 

5. Groenbeleid

 • Elke woonkern bepaalt zelf de staat van het groen.
 • De verantwoordelijkheid, indien mogelijk, naar de inwoners van de woonkernen.
 • Actief afstoten openbaar groen.

 

Het onderhoud en de aanleg van groen moet veel beter. Het onderhoud van het openbaar groen moet de komende jaren prioriteit krijgen. Afgelopen jaren is er flink bezuinigd op het openbaar groen. Gemeentebelangen Eemsdelta vindt dat het nu tijd is om écht te investeren in het openbaar groen. Daarnaast wil Gemeentebelangen Eemsdelta graag een integraal groenbeleid waarin de verschillende wijken en dorpen zelf gaan bepalen hoe en wat de kwaliteit moet zijn en wie verantwoordelijk wordt voor deze kwaliteit. Het doel is dat er per woonkern een plan van aanpak komt waar ook de verloedering van de tuinen een onderdeel wordt.

 

Lees meer over groenbeleid

 

 

Zet de stem datum in je agenda

Google agenda | Apple agenda | Outlook agenda