Noteer 18 november in je agenda en vergeet niet te stemmen!

Onze speerpunten

Ontmoet onze experts op het gebied van de verschillende speerpunten.

Duurzame energie
Burgerzeggenschap
Veiligheid
Huisvesting
Groenbeleid
Edward Stulp
Expert duurzame energie
 • Lagere energielasten voor inwoners door mee te doen in coöperatievormen.
 • Genoeg is genoeg. Geen windmolens meer in onze gemeente.
 • Alternatieve vormen van energie toestaan in de toekomst.

De provincie Groningen wil meer duurzame energie. Tussen 2020 en 2035 moet 60 procent van de energie afkomstig zijn van wind, zon en biomassa. Gemeentebelangen Eemsdelta zegt: genoeg is genoeg.

LEES MEER
Rob Kok
Expert veiligheid
 • Strengere aanpak van criminele en jeugdbendes.
 • Strengere aanpak uitgaansgeweld.
 • Betere bereikbaarheid BOA’s en politie.

Iedereen heeft recht op een veilige leefomgeving. Gemeentebelangen Eemsdelta gaat voor een streng beleid voor de aanpak van rivaliserende criminele jeugd- en ander groeperingen. Ook de overlast van geweldsdelicten en drugs tijdens evenementen en het uitgaansleven moet harder worden aangepakt. Een veilige leefomgeving is ook het veiliger maken van straten, buurten en wijken.

LEES MEER
Edward Stulp
Expert Huisvesting
 • Mogelijk om te bouwen in dorpen.
 • Verbouwen en verduurzamen vergemakkelijken.
 • Uitgifte van eigen kavels.
 • Voor elke beurs de mogelijkheid om een eigen woning te bouwen.
 • Inwoners worden zelf projectontwikkelaars.

Projectontwikkelaars verplichten om betaalbare woningen te bouwen. De gemeente dient mee te werken door betaalbare grondprijzen te hanteren. We leven in een krimpgebied, dus zal het woningaanbod bereikbaar moeten zijn voor iedereen. Gemeentebelangen Eemsdelta vindt het belangrijk dat er meer ruimte komt voor het bouwen van woningen op door de inwoner wenselijke plek, maar niet alleen voor de personen met de grootste beurs.

LEES MEER
Siewert van der Zweep
Expert Groenbeleid
 • Elke woonkern bepaalt zelf de staat van het groen.
 • De verantwoordelijkheid indien mogelijk de woonkernen.
 • Actief afstoten openbaar groen.

Het onderhoud en de aanleg van groen moet veel beter. Het onderhoud van het openbaar groen moet de komende jaren prioriteit krijgen. Afgelopen jaren is er flink bezuinigd op het openbaar groen. Gemeentebelangen Eemsdelta vindt dat het nu tijd is om écht te investeren in het openbaar groen. Daarnaast wil Gemeentebelangen Eemsdelta graag een integraal groenbeleid waarin de verschillende wijken en dorpen zelf gaan bepalen hoe en wat de kwaliteit moet zijn en wie verantwoordelijk wordt voor deze kwaliteit. Het doel is dat er per woonkern een plan van aanpak komt waar ook de verloedering van de tuinen een onderdeel wordt.

LEES MEER
Cees van Ekelenburg
Expert Burgerzeggenschap
 • Inwoners zijn de ziel van onze woonkernen.
 • Samen richten we ons eigen woonkern in.
 • Zeggenschap over de eigen omgeving.

De inwoners van onze gemeente zijn de ziel van onze woonkernen, het leven in de brouwerij, het vandaag en het morgen. Daarom is het normaal dat burgers zich betrokken willen voelen bij alles wat er in hun directe omgeving gebeurt. Gemeentebelangen Eemsdelta wil dat dit een nog grotere impuls krijgt vanaf 2022, als de Omgevingswet intreedt. De Omgevingswet legt meer verantwoordelijkheid bij burgers zelf, waarbij het de bedoeling is dat met lokale initiatieven oplossingen worden gevonden voor maatschappelijke problemen en dat burgers zelf directe invloed hebben op hun leefomgeving.

LEES MEER

Onze kernwaarden

De kernwaarden van Gemeentebelangen Eemsdelta vormen de bouwstenen van onze visie.

Ambitieus & innovatief

Met een ambitieuze houding willen wij innoveren. Bij innoveren wordt er al snel gedacht aan producten, processen of diensten, maar het gaat ook om sociale innovatie...

LEES MEER
Laagdrempelige organisatie

Wij gaan voor een gastvrije gemeente in de meest brede zin. De diensten zijn gemakkelijk toegankelijk en bereikbaar via alle communicatiekanalen: balie, internet, telefoon en...

LEES MEER
Verantwoorde keuzes maken

Voor het maken van keuzes worden vooraf, zoveel mogelijk samen met de samenleving (de inwoners) ,(beleids)kaders opgesteld en de daarbij behorende budgetten vastgesteld...

LEES MEER
Lekker praktisch

Eindeloos vergaderen en praten is niet iets om trots op te zijn. Het is de hoogste tijd om de vergadercultus te doorbreken. Wij kiezen voor een praktische aanpak...

LEES MEER
Zorgzaam voor elkaar

Wij staan met plezier klaar voor onze inwoners. een van de primaire taken van de raad is de voorwaarden te scheppen zodat de gemeente die zorg kan regelen voor...

LEES MEER

Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws met onderstaande nieuwsberichten.

Samen in de strijd voor het groenbeleid!
Gemeentebelangen Eemsdelta zet zich in voor een verbetering van het openbaar groen binnen onze nieuwe gemeente. Ga jij samen met ons de strijd aan?
09 November 2020
Vrijwilligers
Het werk van de brandweer wordt voor het grootste deel gedaan door gedreven vrijwilligers, naast hun dagelijkse baan. De vrijwilligers van de brandweer zorgen 24/7 voor onze veiligheid. Gemeentebelangen wil deze organisatie een hart onder de riem steken en kenbaar maken dat wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om vrijwilligers voor de brandweer te werven. Onze kandidaat en tevens brandweervrouw Anja doet een oproep!
05 November 2020