Noteer 18 november in je agenda en vergeet niet te stemmen!

Burgerzeggenschap

2. Burgerzeggenschap

  • Inwoners zijn de ziel van onze woonkernen.
  • Samen richten we ons eigen woonkern in.
  • Zeggenschap over de eigen omgeving.

De inwoners van onze gemeente zijn de ziel van onze woonkernen, het leven in de brouwerij, het vandaag en het morgen. Daarom is het normaal dat burgers zich betrokken willen voelen bij alles wat er in hun directe omgeving gebeurd. Gemeentebelangen Eemsdelta wil dat dit een nog grotere impuls krijgt vanaf 2022, als de Omgevingswet intreedt. De Omgevingswet legt meer verantwoordelijkheid bij burgers zelf, waarbij het de bedoeling is dat met lokale initiatieven oplossingen worden gevonden voor maatschappelijke problemen en dat burgers zelf directe invloed hebben op hun leefomgeving.

 

Cees van Ekelenburg maakt zich sterk voor het dossier burgerzeggenschap.

 

Lees meer over Cees van Ekelenburg