Noteer 18 november in je agenda en vergeet niet te stemmen!

Duurzame energie

1. Duurzame energie

  • Lagere energielasten voor inwoners door mee te doen in coöperatievormen.
  • Genoeg is genoeg. Geen windmolens meer in onze gemeente.
  • Alternatieve vormen van energie toestaan in de toekomst.

De provincie Groningen wil meer duurzame energie. Tussen 2020 en 2035 moet 60 procent van de energie afkomstig zijn van wind, zon en biomassa. In het Groninger landschap en met name in onze gemeente zijn talloze wind- en zonneparken verrezen. Gemeentebelangen Eemsdelta zegt: genoeg is genoeg. Er zijn ook andere alternatieven voor duurzame energie zoals waterstof, algen, aardwarmte en getijdenenergie. Bij eventueel overrulen vanuit de provincie (windmolen parken) moet er een ruimhartig gebiedsfonds komen waar alle inwoners optimaal van kunnen profiteren. 

 

Edward Stulp maakt zich sterk voor het dossier duurzame energie.

 

Lees meer over Edward Stulp