Noteer 18 november in je agenda en vergeet niet te stemmen!

Groenbeleid

5. Groenbeleid

  • Elke woonkern bepaalt zelf de staat van het groen.
  • De verantwoordelijkheid indien mogelijk de woonkernen.
  • Actief afstoten openbaar groen.

Het onderhoud en de aanleg van groen moet veel beter. Het onderhoud van het openbaar groen moet de komende jaren prioriteit krijgen. Afgelopen jaren is er flink bezuinigd op het openbaar groen. Gemeentebelangen Eemsdelta vindt dat het nu tijd is om écht te investeren in het openbaar groen. Daarnaast wil Gemeentebelangen Eemsdelta graag een integraal groenbeleid waarin de verschillende wijken en dorpen zelf gaan bepalen hoe en wat de kwaliteit moet zijn en wie verantwoordelijk wordt voor deze kwaliteit. Het doel is dat er per woonkern een plan van aanpak komt waar ook de verloedering van de tuinen een onderdeel wordt.

 

 

Siewert van der Zweep maakt zich sterk voor het dossier groenbeleid.

 

Lees meer over Siewert van der Zweep