Noteer 18 november in je agenda en vergeet niet te stemmen!

Huisvesting

4. Betaalbare woningen - Volkshuisvesting

  • Mogelijk om te bouwen in dorpen.
  • Verbouwen en verduurzamen vergemakkelijken.
  • Uitgifte van eigen kavels.
  • Voor elke beurs de mogelijkheid om een eigen woning te bouwen.
  • Inwoners worden zelf projectontwikkelaars.

Projectontwikkelaars verplichten om betaalbare woningen te bouwen. De gemeente dient mee te werken door betaalbare grondprijzen te hanteren. We leven in een krimpgebied, dus zal het woningaanbod bereikbaar moeten zijn voor iedereen. Gemeentebelangen Eemsdelta vindt het belangrijk dat er meer ruimte komt voor het bouwen van woningen op door de inwoner wenselijke plek, maar niet alleen voor de personen met de grootste beurs.

 

Gemeentebelangen Eemsdelta staat voor:

  • betaalbare koopwoningen voor starters
  • betaalbare en voldoende sociale huurwoningen
  • bouwen in vrijheid op meer beschikbare kavels, passend in de directe omgeving.
  • projecten waarin probleemgezinnen een huis kunnen kopen. O.a. door zelfwerkzaamheid.

 

 

Edward Stulp maakt zich sterk voor het dossier huisvesting.

 

Lees meer over Edward Stulp