Noteer 18 november in je agenda en vergeet niet te stemmen!

Veiligheid

3. Veiligheid

  • Strengere aanpak van criminele en jeugdbendes.
  • Strengere aanpak uitgaansgeweld.
  • Betere bereikbaarheid BOA’s en politie.

Iedereen heeft recht op een veilige leefomgeving. Gemeentebelangen Eemsdelta gaat voor een streng beleid voor de aanpak van rivaliserende criminele jeugdbendes en andere groeperingen. Ook de overlast van geweldsdelicten en drugs tijdens evenementen en het uitgaansleven moet harder worden aangepakt. Een veilige leefomgeving is ook het veiliger maken van straten, buurten en wijken. Het gaat daarbij om de sociale veiligheid, dat wil zeggen criminaliteit, overlast en verloedering. Maar ook om fysieke veiligheid zoals verlichting, zichtlijnen, beschoeiing van groenstroken, e.d. Handhaving en preventie spelen hierin een belangrijke rol. Wijkagenten en BOA’s moeten beter zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn.

 

Rob Kok maakt zich sterk voor het dossier veiligheid.

 

Lees meer over Rob Kok